DỰ ÁN

Chugai Technos đã thực hiện thành công các dự án tại nhiều loại nhà máy khác nhau: nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng, nhà máy gang thép, nhà máy lọc hóa dầu, lò đốt rác thải, các nhà máy sản xuất, … trong và ngoài nước bằng tiêu chuẩn JIS và USEPA.

Dự án trong nước

Nhiệt điện Duyên Hải 1

Hiệu chỉnh lưới phun NH(AIG) và Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử khí NOx chọn lọc xúc tác (SCR) của tổ máy S2.

Xem thêm…

Nhiệt điện Nghi Sơn 2

Kiểm tra hiệu suất hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) của tổ máy số 1 và số 2.

Xem thêm…

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (FGD).

Xem thêm…

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 – Tổ máy 1

Hiệu chỉnh lưới phun NH(AIG) và Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử khí NOx chọn lọc xúc tác (SCR) của tổ máy số 1.

Xem thêm…

Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng

Quan trắc khí thải ống khói – Xác nhận thông số đảm bảo phát thải.

Xem thêm…

Nhiệt điện Mông Dương 2

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử khí NOx chọn lọc xúc tác (SCR) của tổ máy số 2.

Xem thêm…

Nhiệt điện Formosa Đồng Nai

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử khí NOx chọn lọc xúc tác (SCR) của 3 tổ máy.

Xem thêm…

Nhiệt điện Thái Bình 1

Kiểm tra hiệu suất hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) và hệ thống khử lưu huỳnh (FGD) của tổ máy số 1 và số 2.

Xem thêm…

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 – Tổ máy 2

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử khí NOx chọn lọc xúc tác (SCR) của tổ máy số 2.

Xi măng Nghi Sơn

Quan trắc khí thải ống khói của dây chuyền số 1 và 2.

Nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh

Quan trắc khí thải ống khói theo phương pháp USEPA.

Dự án nước ngoài

Nhiệt điện Electrica Guacolda – Chile

Kiểm tra hiệu suất toàn bộ hệ thống của tổ máy số 4 trong suốt quá trình vận hành thử nghiệm.

Xem thêm…

Nhiệt điện Jimah East – Malaysia

Kiểm tra hiệu suất bộ sấy không khí sơ bộ (APH), hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) và hệ thống khử lưu huỳnh (FGD).

Xem thêm…

Nhiệt điện Linkou – Đài Loan

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử khí NOx chọn lọc xúc tác (SCR).