DỰ ÁN

Chugai Technos đã thực hiện thành công các dự án tại nhiều loại nhà máy khác nhau: nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng, nhà máy gang thép, nhà máy lọc hóa dầu, lò đốt rác thải, các nhà máy sản xuất, … trong và ngoài nước bằng tiêu chuẩn JIS và USEPA.

Dự án trong nước

Nhiệt điện Vũng Áng 1 – Hiệu chỉnh AIG

Hiệu chỉnh hệ thống phun NH(AIG) của hệ thống khử NOx chọn lọc xúc tác (SCR) tổ máy số 2.

Xem thêm…

Nhiệt điện Vũng Áng 1 – Kiểm tra hiệu chỉnh đốt cháy

Kiểm tra hiệu chỉnh đốt cháy lò hơi tổ máy số 2.

Xem thêm…

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 – Kiểm tra hiệu suất SCR

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NOx chọn lọc xúc tác (SCR) của tổ máy S2.

Xem thêm…

Nhiệt điện Vân Phong 1 – Kiểm tra điều chỉnh đốt cháy, Kiểm tra hiệu suất lò hơi

Kiểm tra hiệu chỉnh đốt cháy (Combustion Tuning Test) – Kiểm tra hiệu suất lò hơi (Performance Test) tổ máy số 1 và 2.

Xem thêm…

Nhiệt điện Vân Phong 1 – Kiểm tra hiệu suất FGD

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (SWFGD) tổ máy số 1 và số 2.

Xem thêm…

Nhiệt điện Vân Phong 1 – Kiểm tra thử hiệu suất FGD

Kiểm tra thử hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (SWFGD) tổ máy số 1 và số 2 trong quá trình vận hành thử.

Xem thêm…

Nhiệt điện Duyên Hải 1 – Hiệu chỉnh AIG, Kiểm tra hiệu suất SCR – Tổ máy S2

Hiệu chỉnh hệ thống phun NH(AIG) và Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NOx chọn lọc xúc tác (SCR) của tổ máy S2.

Xem thêm…

Nhiệt điện Duyên Hải 1 – Hiệu chỉnh AIG, Kiểm tra hiệu suất SCR – Tổ máy S1

Hiệu chỉnh hệ thống phun NH(AIG) và Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NOx chọn lọc xúc tác (SCR) của tổ máy S1.

Xem thêm…

Nhiệt điện Nghi Sơn 2 – Kiểm tra hiệu suất ESP

Kiểm tra hiệu suất hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) của tổ máy số 1 và số 2.

Xem thêm…

Nhiệt điện Mông Dương 2 – Kiểm tra hiệu suất SCR

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NOx chọn lọc xúc tác (SCR) của tổ máy số 2.

Xem thêm…

Nhiệt điện Mông Dương 2 – Kiểm tra hiệu suất APH

Kiểm tra hiệu suất bộ sấy không khí (APH) tổ máy số 2.

Xem thêm…

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng – Kiểm tra hiệu suất FGD

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (FGD).

Xem thêm…

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 – Hiệu chỉnh AIG, Kiểm tra hiệu suất SCR

Hiệu chỉnh hệ thống phun NH(AIG) và Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NOx chọn lọc xúc tác (SCR) của tổ máy S1.

Xem thêm…

Nhiệt điện Formosa Đồng Nai

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NOx chọn lọc xúc tác (SCR) của 3 tổ máy.

Xem thêm…

Nhiệt điện Thái Bình 1

Kiểm tra hiệu suất hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) và hệ thống khử lưu huỳnh (FGD) của tổ máy số 1 và số 2.

Xem thêm…

Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng

Quan trắc khí thải ống khói – Xác nhận thông số đảm bảo phát thải.

Xem thêm…

Xi măng Nghi Sơn

Quan trắc khí thải ống khói của dây chuyền số 1 và 2.

Nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh

Quan trắc khí thải ống khói theo phương pháp USEPA.

Dự án nước ngoài

Nhiệt điện Paiton – Indonesia

Kiểm tra hiệu suất hệ thống ESP tổ máy số 7 và 8.

Xem thêm…

Nhiệt điện Electrica Guacolda – Chile

Kiểm tra hiệu suất toàn bộ hệ thống của tổ máy số 4 trong suốt quá trình vận hành thử nghiệm.

Xem thêm…

Nhiệt điện Jimah East – Malaysia

Kiểm tra hiệu suất bộ sấy không khí sơ bộ (APH), hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) và hệ thống khử lưu huỳnh (FGD).

Xem thêm…

Nhiệt điện Linkou – Đài Loan

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NOx chọn lọc xúc tác (SCR).