Nhiệt điện Vân Phong 1 – Kiểm tra hiệu chỉnh đốt cháy – Kiểm tra hiệu suất lò hơi

Kiểm tra hiệu chỉnh đốt cháy (Combustion Tuning Test) – Kiểm tra hiệu suất lò hơi (Performance Test)

 • Nhận được sự tin tưởng của nhà thầu IHI Inspection & Instrumentation (ICC), Chugai Technos đã thực hiện công tác kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống lò hơi và hạng mục phụ trợ trong quá trình vận hành thử nghiệm của tổ máy số 1 và số 2 với các hạng mục: 
  • Kiểm tra cân bằng gió;
  • Kiểm tra độ mịn than;
  • Kiểm tra điều chỉnh đốt cháy;
  • Kiểm tra hiệu suất lò hơi.
 • Nội dung công việc cụ thể:
  • Đo lưu lượng gió tại các ống phun than;
  • Quan trắc liên tục nhiệt độ; nồng độ NOx-CO-CO2-O2 tại đầu ra bộ hâm nước (Economizer) và đầu vào bộ sấy không khí (Air Preheater)
  • Quan trắc và phân tích chất lượng khí thải tại đầu ra bộ hâm nước (Economizer) và đầu vào bộ sấy không khí (Air Preheater);
  • Lấy mẫu và phân tích chất lượng than phun vào lò;
  • Lấy mẫu và phân tích chất lượng xỉ đáy lò;
  • Lấy mẫu và phân tích chất lượng tro bay;
 • Sử dụng hệ thống thiết bị đơn giản, dễ lắp ghép, đáp ứng được đặc thù của vị trí lấy mẫu (đường ống nằm ngang, nghiêng, vị trí lỗ đo nằm ngoài sàn thao tác, độ sâu lên đến 6m); 
 • Thông số quan trắc và phân tích:
  • Khí thải: nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí (O2, CO2 và N2), nồng độ bụi; nồng độ NOx-SO2-CO-CO2-O2
  • Than mịn: kích thước hạt, cacbon chưa cháy (UBC);
  • Xỉ đáy lò: cacbon chưa cháy (UBC);
 • Nội dung báo cáo:
  • Thông số cơ bản khí thải (bao gồm: nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí)
  • Nồng độ NOx-CO-CO2-O2;
  • Nồng độ bụi;
  • Phân bố nhiệt độ, vận tốc, nồng độ bụi; nồng độ NOx-CO-CO2-O2;
  • Kết quả phân tích than, tro bay, xỉ đáy lò;
 • Đội ngũ kỹ sư của Chugai Technos đã thực hiện công việc trong điều kiện vận hành ban đêm theo lịch vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 với điều kiện làm việc khó khăn. Đồng hành cùng các kỹ sư dày dặn kinh nghiệm là các chuyên gia đầu ngành của Nhật Bản, Chugai Technos đã tận dụng tốt lợi thế về nguồn lực để cùng với Quý khách hàng xây dựng phương án tối ưu nhất, đáp ứng tình hình thực tế, góp phần không nhỏ đưa dự án hoàn thành đúng thời hạn bàn giao.

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án:

Quan trắc liên tục nhiệt độ khí thải

Lấy mẫu than tại ống phun

Thiết bị lấy mẫu than

Phân tích mẫu tại hiện trường

Đo lưu lượng tại đầu vào Air Preheater

Đo lưu lượng tại đầu ra Economizer

Xác định thành phần khí

Lấy mẫu tro bay

Thiết bị được tập kết gọn gàng sau mỗi ngày