Quan trắc và phân tích môi trường

Thừa hưởng những thành tựu và kinh nghiệm đạt được trên 40 năm từ Tập đoàn Chugai Technos Nhật Bản trong các lĩnh vực như: phân tích không khí xung quanh, chất lượng nước, khí thải, nước thải, chất thải; quan trắc môi trường, khảo sát tình trạng phát thải của các chất hóa học, phân tích hàm lượng vết các chất độc hại; chúng tôi sẽ cung cấp đến khách hàng kết quả nhanh chóng với độ chính xác cao.

      Công ty TNHH Chugai Technos Việt Nam đạt chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số VIMCERTS 086 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lần 3 vào ngày 20 tháng 5 năm 2022.

Quan trắc và phân tích môi trường

      Chugai Technos luôn chú trọng việc cập nhật, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, trang thiết bị với mục tiêu cung cấp dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường nhanh chóng, chính xác, tin cậy. Ngoài ra, công ty cũng phối hợp với các đơn vị đủ năng lực, được chứng nhận các chỉ tiêu đặc biệt về thuốc bảo vệ thực vật, các chỉ tiêu vô cơ, hữu cơ đặc biệt của mẫu khí thải, nước, đất, bùn thải,…; và quan trắc môi trường lao động nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của mọi loại hình doanh nghiệp.

     Dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường của Công ty TNHH Chugai Technos Việt Nam như sau:

  • Đo kiểm vi khí hậu, mẫu không khí xung quanh và môi trường lao động;
  • Quan trắc, phân tích các mẫu khí thải lò hơi, khí thải lò đốt, khí thải nhà máy công nghiệp, khí thải ống khói,…;
  • Phân tích các mẫu nước mặt, nước thải, nước ngầm, nước biển,…;
  • Phân tích các mẫu bùn thải, mẫu đất, trầm tích, …
▼Quan trắc khí thải liên tục bằng máy phân tích khí

Formosa-1

▼Đo nhiệt độ, áp suất khí thải

Formosa-3

▼Hệ thống thiết bị lấy mẫuSampling set ▼Lấy mẫu khí thảiSO2 sampling
▼Quan trắc bằng thiết bị lấy mẫu đẳng tốcIsokinetic sampling ▼Quan trắc khí thải ống khóiStack gas monitoring