Một số hoạt động của công ty

▲ Tham gia chương trình đánh giá liên phòng được tổ chức bởi Trung tâm quan trắc môi trường – Tổng cục môi trường.

▲ Báo cáo chi tiết bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật

Safety training Japanese teaching
▲ Đào tạo kỹ thuật bởi chuyên gia người Nhật   ▲ Đào tạo tiếng Nhật trực tiếp tại công ty
Do khi thai
                       ▲  Đo đạc khí thải bởi đội ngũ kỹ sư chất lượng cao
Giam sat 1 Giam sat 2
                 ▲ Giám sát quy trình phân tích và chất lượng bởi nhân viên kỹ thuật
Seminar 1 Seminar 2
▲Tham gia và trưng bày thiết bị tại các hội thảo được tổ chức bởi Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
hinh thuyet trinh
▲ Tham gia và quảng bá công ty tại các hội thảo về lĩnh vực xử lý chất thải
University
                   ▲ Hợp tác và trao đổi kỹ thuật với các trường đại học ▲ Tổ chức khóa tham quan công ty dành cho sinh viên đại học

NDT2012020-20vn