KIỂM TRA HIỆU SUẤT FGD

Trong quá trình vận hành hệ thống FGD, hiệu suất khử SOx tổng thể sẽ bị suy giảm theo thời gian do các yếu tố về thiết bị và điều kiện vận hành. Do đó kiểm tra hiệu suất tổng thể hệ thống là việc cần làm định kỳ để kéo dài tuổi thọ hệ thống và tối ưu hóa vận hành.

Với hệ thống thiết bị đặc thù có thể đáp ứng được hầu hết các nhà máy hiện nay, Chugai Technos là đơn vị đã thực hiện kiểm tra hiệu suất hệ thống FGD cho nhiều nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam (NMNĐ Vân Phong 1, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Thái Bình 1) và nước ngoài.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu kiểm tra xác nhận lại hiệu suất của hệ thống FGD, hãy gọi ngay đến Hotline: 0909-714-566 hoặc để lại thông tin TẠI ĐÂY để Chugai Technos nhanh chóng liên hệ để giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ.

Dự án trong nước

Nhiệt điện Vân Phong 1 – Kiểm tra hiệu suất FGD

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (SWFGD) tổ máy số 1 và số 2.

Xem thêm…

Nhiệt điện Vân Phong 1 – Kiểm tra thử hiệu suất FGD

Kiểm tra thử hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (SWFGD) tổ máy số 1 và số 2.

Xem thêm…

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (SWFGD).

Xem thêm…

Nhiệt điện Thái Bình 1

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (FGD) của tổ máy số 1 và số 2.

Xem thêm…

Dự án nước ngoài

Nhiệt điện Jimah Easst – Malaysia

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (FGD).

Xem thêm…