Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (FGD):

 • Nhận được sự tin tưởng của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Nhà thầu thi công), Chugai Technos đã thực hiện kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh bằng nước biển (SWFGD) với các hạng mục:
  • Phân tích chất lượng khí thải tại Hệ thống FGD;
  • Phân tích chất lượng than đầu vào tại Coal Feeder;
  • Phân tích chất lượng nước biển tại Trạm xử lý nước biển;
 • Hệ thống thiết bị quan trắc tuân theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản, đáp ứng được đặc thù của vị trí lấy mẫu (đường ống nằm ngang, độ sâu 6 – 8m tại đầu vào và đầu ra hệ thống FGD);
 • Quan trắc nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí (O2, CO2 và N2), nồng độ SO2; quan trắc liên tục SO2-O bằng máy phân tích khí.
 • Nội dung báo cáo:
  • Thông số cơ bản khí thải;
  • Nồng độ SO2-O2;
  • Hiệu suất khử lưu huỳnh;
  • Phân bố nồng độ SO2;
  • Kết quả phân tích nước biển;
  • Kết quả phân tích than;
  • Chi tiết kết quả đo liên tục nồng độ SO2-O2.
 • Đội ngũ kỹ sư của Chugai Technos đã thực hiện công việc trong điều kiện vận hành ban đêm theo lịch vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng 1 với điều kiện làm việc khó khăn. Đồng hành cùng các kỹ sư dày dặn kinh nghiệm là chuyên gia đầu ngành của Nhật Bản, Chugai Technos đã tận dụng tốt lợi thế về nguồn lực để cùng với Quý khách hàng xây dựng phương án tối ưu nhất, đáp ứng tình hình thực tế, góp phần đưa dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch.

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án: