Dịch vụ kết hợp với tập đoàn

Chugai Technos Việt Nam phối hợp cùng công ty mẹ – Tập đoàn Chuai Technos Nhật Bản cung cấp dịch vụ phân tích Dioxins/Furans trong không khí xung quanh và khí thải.

Chugai Technos Việt Nam sẽ thực hiện lấy mẫu và gửi mẫu về tập đoàn tiến hành phân tích, sau đó lập báo cáo.

1) Quan trắc Dioxins/Furans trong không khí xung quanh

  • Sử dụng thiết bị lấy mẫu lưu lượng lớn loại mới nhất có khả năng lấy mẫu 24 giờ và 7 ngày liên tục.
  • Kiểm soát chất lượng bằng việc đo kép mẫu trắng vận chuyển.

 Dioxin20in20air20-20vn

2) Quan trắc Dioxins/Furans trong khí thải

  • Quan trắc theo 2 cách: hấp thụ qua nhựa XRD và bộ lọc Dioana.
  • Trong quá trình  quan trắc, đo liên tục đồng thời nồng độ CO và O2 bằng máy phân tích khí để kiểm tra quá trình cháy.

Quan trắc Dioxins/Furans trong khí thải – Loại 1

Quan trắc Dioxins/Furans trong khí thải – Loại 2

3) Quan trắc môi trường không khí

Với kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được, chúng tôi cùng tổng công ty cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ quan trắc khí thải và các chất độc hại.

  • Quan trắc môi trường không khí.
  • Quan trắc chất độc hại.
  • Phân tích Điôxin/Furan.
  • Bụi PM 2.5.
PM25
 ▲Đo bụi PM 2.5
Analysis of Dioxins
 ▲Phân tích hợp chất điôxin
Monitoring System
                                    ▲Đo đạc chất độc hại tại hiện trường                                        ▲Hệ thống quan trắc môi trường
 Analysis of harmful substances in lab
▲Phân tích chất độc hại tại phòng thí nghiệm