Dịch vụ

          Công ty TNHH Chugai Technos Việt Nam cung cấp đa dạng các loại dịch vụ về môi trường, kiểm tra hiệu suất và chẩn đoán hệ thống, kiểm tra không phá hủy, kiểm kê khí nhà kính, chi tiết cụ thể như sau:

1. Quan trắc và phân tích môi trường

 • Đo kiểm vi khí hậu, mẫu không khí xung quanh và môi trường lao động;
 • Quan trắc, phân tích các mẫu khí thải lò hơi, khí thải lò đốt, khí thải nhà máy công nghiệp, khí thải ống khói,…;
 • Phân tích các mẫu nước mặt, nước thải, nước ngầm, nước biển,…;
 • Phân tích các mẫu bùn thải, mẫu đất, trầm tích, …

2. Kiểm tra hiệu suất hệ thống xử lý khí thải

 • Hỗ trợ vận hành thử nghiệm nhà máy;
 • Kiểm hiệu suất hệ thống xử lý khí thải: hệ thống lọc bụi, hệ thống khử NOx, hệ thống khử SOx,…
 • Kiểm tra hiệu suất đốt cháy lò hơi, kiểm tra hiệu suất bộ sấy không khí;
 • Hiệu chỉnh hệ thống phun NH3 cho hệ thống khử NOx.

3. Kiểm tra cáu cặn và tắc nghẽn đường ống

Thông qua thiết bị Scale Checker có thể nhanh chóng kiểm tra sự hiện diện cáu cặn trong đường ống và tỷ lệ lắng đọng (tỷ lệ tắc nghẽn). Bên cạnh đó có thể phân tích thành phần của cáu cặn và thể hiện kết quả dưới dạng phần trăm nguyên tố.

4. Kiểm tra không phá hủy (NDT)

 • Kiểm tra trực quan (VT);
 • Kiểm tra siêu âm (UT, PAUT);
 • Kiểm tra hạt từ tính (MT);
 • Kiểm tra thẩm thấu chất lỏng (PT);
 • Kiểm tra dòng điện xoáy (ECT);
 • Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ (RT);
 • Kiểm tra rò rỉ (LT).

5. Kiểm kê khí nhà kính, chẩn đoán tối ưu hóa tiết kiệm năng lượng

Tổng hợp mức tiêu thụ năng lượng hàng năm, tính toán lượng phát thải khí nhà kính (KNK), đề xuất các biện pháp giảm thiểu, xây dựng kế hoạch giảm thiểu, xác minh hiệu quả của kế hoạch giảm thiểu.

6. Phân tích cấu trúc và thành phần vật liệu

 • Phân tích cáu cặn, mảng bám bên trong đường ống, lớp phủ bề mặt vật liệu bằng các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (XRD, SEM, EDX, XRF, XPS, FT-IR, …).
 • Phân tích được hầu hết các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn hóa học, đồng vị, trạng thái lai hóa và các dạng tồn tại của chúng.