Nhiệt điện Vân Phong 1 – Kiểm tra hiệu suất FGD

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (FGD):

 • Nhận được sự tin tưởng của nhà thầu CTCI Corporation, Chugai Technos đã thực hiện kiểm tra hiệu suất hệ thống khử SOx bằng nước biển (SWFGD) của tổ máy số 1 và số 2 với các hạng mục:
  • Đo đạc và phân tích chất lượng khí thải tại đầu vào FGD, bypass và ống khói;
  • Phân tích chất lượng nước biển tại đầu vào và đầu ra Trạm xử lý nước biển;
 • Hệ thống thiết bị quan trắc tuân theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản, đáp ứng được đặc thù của vị trí lấy mẫu (đường ống nằm ngang, độ sâu lên đến 5m tại đầu vào FGD);
 • Thông số quan trắc và phân tích:
  • Khí thải: nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí (O2, CO2 và N2), nồng độ SO2; nồng độ bụi.
  • Nước biển: pH, DO, nhiệt độ, COD-KMnO4, độ kiềm, sunfat.
 • Nội dung báo cáo:
  • Thông số cơ bản khí thải (bao gồm: nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí)
  • Nồng độ SO2;
  • Nồng độ bụi;
  • Hiệu suất khử lưu huỳnh;
  • Phân bố nồng độ SO2; nồng độ bụi;
  • Kết quả phân tích nước biển.
 • Đội ngũ kỹ sư của Chugai Technos đã thực hiện công việc trong điều kiện vận hành ban đêm theo lịch vận hành của Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 với điều kiện làm việc khó khăn. Đồng hành cùng các kỹ sư dày dặn kinh nghiệm là các chuyên gia đầu ngành của Nhật Bản và kỹ sư Ấn Độ, Chugai Technos đã tận dụng tốt lợi thế về nguồn lực để cùng với Quý khách hàng xây dựng phương án tối ưu nhất, đáp ứng tình hình thực tế, góp phần không nhỏ đưa dự án hoàn thành đúng thời hạn bàn giao.

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án:

Lấy mẫu hàm ẩm

Lấy mẫu SO2 tại ống khói

Lấy mẫu SO2 tại đầu vào FGD

Thu thập mẫu SO2

Quan trắc nhiệt độ, áp suất khí thải

Lấy mẫu bụi

Thu thập mẫu bụi

Thiết bị được tập kết gọn gàng sau khi hoàn thành dự án