Nhiệt điện Thái Bình 1

Kiểm tra hiệu suất hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP):

 • Nhận được sự tin tưởng của Nhà thầu MHPS-ES, Chugai Technos đã thực hiện kiểm tra hiệu suất hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) của cả 2 tổ máy.
 • Sử dụng hệ thống thiết bị đơn giản, dễ tháo lắp, phù hợp với đường ống nằm ngang của ESP. Thiết bị lấy mẫu, quan trắc tuân theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản.
 • Thông số quan trắc: Nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí (O2, CO2 và N2), nồng độ bụi.
 • Nội dung báo cáo:
  • Thông số cơ bản khí thải;
  • Nồng độ bụi;
  • Hiệu suất lọc bụi của ESP;
  • Sơ đồ phân bố: tốc độ dòng, nhiệt độ, nồng độ bụi;
  • So sánh kết quả đo thực tế và dữ liệu DCS;
  • Phân tích dữ liệu, đánh giá tổng quan, đưa ra đề án cải thiện.

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (FGD):

 • Nhận được sự tin tưởng của Nhà thầu Kawasaki Heavy Industries, Chugai Technos đã thực hiện kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (FGD) của cả 2 tổ máy trong quá trình vận hành bàn giao.
 • Quan trắc nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí (O2, CO2 và N2), nồng độ bụi, nồng độ hạt sương ở đầu vào FGD với hệ thống thiết bị đơn giản, dễ lắp ghép, đáp ứng được đặc thù của vị trí lấy mẫu (đường ống nằm ngang, độ sâu lên đến 8m) theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản.

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án: