Nhiệt điện Vân Phong 1 – Kiểm tra thử hiệu suất FGD

Kiểm tra thử hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (FGD):

 • Nhận được sự tin tưởng của nhà thầu MHI Solution Technologies (MHI Soltec) – NSX hệ thống SWFGD, Chugai Technos đã thực hiện kiểm tra hiệu suất hệ thống khử SOx bằng nước biển (SWFGD) trong quá trình vận hành thử nghiệm của tổ máy số 1 và số 2 với các hạng mục:
  • Đo đạc và phân tích chất lượng khí thải tại đầu vào FGD, đầu ra FGD, bypass và ống khói;
 • Hệ thống thiết bị quan trắc tuân theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản, đáp ứng được đặc thù của vị trí lấy mẫu (đường ống nằm ngang, độ sâu lên đến 7m tại đầu ra FGD);
 • Quan trắc nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí (O2, CO2 và N2), nồng độ SO2; SO3; nồng độ bụi.
 • Nội dung báo cáo:
  • Thông số cơ bản khí thải (bao gồm: nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí)
  • Nồng độ SO2;
  • Nồng độ SO3;
  • Nồng độ bụi;
  • Hiệu suất khử lưu huỳnh;
  • Phân bố nồng độ SO2; nồng độ bụi;
 • Đội ngũ kỹ sư của Chugai Technos đã thực hiện công việc trong điều kiện vận hành ban đêm theo lịch vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 với điều kiện làm việc khó khăn. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận hành, cung cấp dữ liệu chính xác, kịp thời. Đồng hành cùng các kỹ sư dày dặn kinh nghiệm là các chuyên gia đầu ngành của Nhật Bản và kỹ sư Ấn Độ, Chugai Technos đã tận dụng tốt lợi thế về nguồn lực để cùng với Quý khách hàng xây dựng phương án tối ưu nhất, đáp ứng tình hình thực tế, hỗ trợ NSX hệ thống FGD vận hành hệ thống trong điều kiện tối ưu nhất. 

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án:

Hệ thống giàn giáo hỗ trợ lấy mẫu tại đầu ra FGD

Ống lấy mẫu kèm gia nhiệt dài 7m

Lấy mẫu SO2

Lấy mẫu SO2 tại đầu ra FGD

Thiết bị lấy mẫu SO2

Quan trắc nhiệt độ, áp suất khí thải

Lấy mẫu hàm ẩm – Xác định thành phần khí

Lấy mẫu bụi

Thu thập mẫu bụi

Tập kết thiết bị sau khi hoàn thành dự án