Nhiệt điện Electrica Guacolda – Chile

Chugai Technos thực hiện kiểm tra hiệu suất nhà máy trong quá trình vận hành thử nghiệm trong suốt 3 tháng liên tục. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận hành, cung cấp dữ liệu chính xác, kịp thời cho đội vận hành điều chỉnh kịp thời thông số tối ưu cho nhà máy. Bằng tinh thần làm việc hăng say không quản ngày đêm, Chugai Technos đã hỗ trợ nhà máy đưa vào vận hành ở trạng thái hoàn hảo nhất. Các hạng mục kiểm tra bao gồm: kiểm tra hiệu suất quá trình đốt cháy tại lò hơi, kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NOx chọn lọc xúc tác (SCR), kiểm tra hiệu suất bộ sấy không khí sơ bộ (APH), kiểm tra hiệu suất hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP), kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (FGD) và quan trắc khí thải ống khói.

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án:

NH3 pressure

Điều chỉnh van phun NH

Monitor

Quan trắc liên tục nồng độ NOx/O2

NH3 sampling

 Lấy mẫu  NH

SO2 sampling

Lấy mẫu SO

SO3 sampling

Lấy mẫu SO3

Sampling set

Hệ thống thiết bị lấy mẫu

Mist sampling

Dụng cụ lấy mẫu hạt sương

Stack sampling

Quan trắc khí thải ống khói

Night work-1
Night work-2

Làm đêm theo tổ vận hành