Nhiệt điện Electrica Guacolda – Chile

Chugai Technos thực hiện kiểm tra hiệu suất nhà máy trong quá trình vận hành thử nghiệm trong suốt 3 tháng liên tục. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận hành, cung cấp dữ liệu chính xác, kịp thời cho đội vận hành điều chỉnh kịp thời thông số tối ưu cho nhà máy. Bằng tinh thần làm việc hăng say không quản ngày đêm, Chugai Technos đã hỗ trợ nhà máy đưa vào vận hành ở trạng thái hoàn hảo nhất. Các hạng mục kiểm tra bao gồm: kiểm tra hiệu suất đốt cháy tại lò hơi, kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NOx chọn lọc xúc tác (SCR), kiểm tra hiệu suất bộ sấy không khí (APH), kiểm tra hiệu suất hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP), kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (FGD) và quan trắc khí thải ống khói.

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án:

Điều chỉnh van phun NH

Quan trắc liên tục NOx-O2

 Lấy mẫu  NH

Lấy mẫu SO

Lấy mẫu SO3

Hệ thống thiết bị lấy mẫu

Dụng cụ lấy mẫu hạt sương

Quan trắc khí thải ống khói

Làm ca đêm theo tổ vận hành