Nhiệt điện Mông Dương 2 – Kiểm tra hiệu suất APH

Kiểm tra hiệu suất bộ sấy không khí (APH):

 • Nhận được sự tin tưởng của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương, Chugai Technos đã thực hiện kiểm tra hiệu suất bộ sấy không khí (APH) của tổ máy số 2 với các hạng mục:
  • Quan trắc và phân tích khí thải, gió sơ cấp (PA), gió thứ cấp (SA);
  • Kiểm tra độ rò rỉ không khí;
  • Kiểm tra tổn thất áp suất;
  • Kiểm tra hiệu suất chuyển đổi nhiệt.
 • Sử dụng hệ thống thiết bị đơn giản, dễ lắp ghép, đáp ứng được đường ống cả ngang và dọc, vị trí khó thao tác, không gian chật hẹp. Hệ thống thiết bị quan trắc tuân theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản.
 • Nội dung công việc:
  • Đo nhiệt độ, áp suất, lưu lượng khí thải, gió sơ cấp (PA), gió thứ cấp (SA);
  • Quan trắc nồng độO2;
 • Thông số quan trắc: Nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí (O2, CO2 và N2); quan trắc liên tục O2 bằng máy phân tích khí.
 • Nội dung báo cáo:
  • Thông số cơ bản khí thải (nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, nồng độ O2);
  • Hiệu suất chuyển đổi nhiệt;
  • Tỷ lệ rò rỉ không khí;
  • Tổn thất áp suất;
  • Sơ đồ phân bố: tốc độ dòng, nhiệt độ, nồng độ O2;
  • So sánh kết quả đo thực tế và dữ liệu DCS;
  • Phân tích dữ liệu, đánh giá tổng quan, đưa ra đề án cải thiện.

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án:

Vị trí lỗ đo tại đường gió sơ cấp (PA)

Vị trí lỗ đo tại đường gió thứ cấp (SA)

Thiết bị đo O2 đường khí vào

Thiết bị đo O2 đường khí ra

Quan trắc nồng độ O2