Nhiệt điện Duyên Hải 1 – Hiệu chỉnh AIG, Kiểm tra hiệu suất SCR – Tổ máy S1

Hiệu chỉnh lưới phun NH3 (AIG) và Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NOx (SCR):

 • Nhận được sự tin tưởng của Công ty Cổ Phần Đại Tam Sơn (Nhà thầu chính), Chugai Technos đã thực hiện hạng mục hiệu chỉnh lưới phun NH(AIG) và kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NOx (SCR) của tổ máy S1.
 • Sử dụng hệ thống thiết bị đơn giản, dễ lắp ghép, đáp ứng được đường ống cả ngang và dọc, vị trí khó thao tác, không gian chật hẹp. Hệ thống thiết bị quan trắc tuân theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản.
 • Nội dung công việc:
  • Hiệu chỉnh lưới phun NH3: Khảo sát tỷ lệ mở van, phân bố NOx đầu ra. ; Điều chỉnh cụm van phun; Xác nhận phân bố NOx, NH3 rò rỉ sau điều chỉnh.
  • Kiểm tra hiệu suất SCR: Quan trắc khí thải, đo chênh áp, khảo sát tiêu thụ amoniac.
 • Thông số quan trắc: nồng độ  SO2, SO3, NH3; quan trắc liên tục NOx/O2 bằng máy phân tích khí.
 • Nội dung báo cáo:
  • Tỷ lệ mở van, hệ số phân bố NOx trước và sau hiệu chỉnh;
  • Thông số cơ bản khí thải;
  • Nồng độ NOx/O2;
  • Hiệu suất khử NOx;
  • Lượng NH3 rò rỉ;
  • Tỷ lệ mole NH3/NOx;
  • Tỷ lệ chuyển hóa SO2;
  • Sơ đồ phân bố: nồng độ NOx/O2, NH3;
  • So sánh kết quả đo thực tế và dữ liệu DCS;
  • Phân tích dữ liệu, đánh giá tổng quan, đưa ra đề án cải thiện.
 • Đội ngũ kỹ sư của Chugai Technos đã thực hiện công việc trong điều kiện vận hành ban đêm theo lịch vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 với điều kiện làm việc khó khăn. Đồng hành cùng các kỹ sư dày dặn kinh nghiệm là chuyên gia đầu ngành của Nhật Bản, Chugai Technos đã tận dụng tốt lợi thế về nguồn lực để cùng với Quý khách hàng xây dựng phương án tối ưu nhất, đáp ứng tình hình thực tế, góp phần đưa dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch.

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án:

Hệ thống thiết bị đo đạc, lấy mẫu

Điều chỉnh van phun NH3

Quan trắc liên tục NOx-O2

Thao tác ống lấy mẫu

Kiểm soát thiết bị lấy mẫu

Lấy mẫu NH3

Lấy mẫu SO2

Lấy mẫu SO3