Nhiệt điện Mông Dương 2 – Kiểm tra hiệu suất SCR

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NOx (SCR):

 • Nhận được sự tin tưởng của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương, Chugai Technos đã thực hiện kiểm tra hiệu suất thệ thống khử NOx (SCR) của tổ máy số 2.
 • Sử dụng hệ thống thiết bị đơn giản, dễ lắp ghép, đáp ứng được đường ống cả ngang và dọc, vị trí khó thao tác, không gian chật hẹp. Hệ thống thiết bị quan trắc tuân theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản.
 • Nội dung công việc: Quan trắc khí thải, đo chênh áp, khảo sát tiêu thụ amoniac.
 • Thông số quan trắc: Nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí (O2, CO2 và N2), nồng độ NH3 rò rỉ; quan trắc liên tục NOx-O2 bằng máy phân tích khí.
 • Nội dung báo cáo:
  • Thông số cơ bản khí thải;
  • Nồng độ NOx-O2;
  • Hiệu suất khử NOx;
  • Nồng độ NH3 rò rỉ;
  • Tỷ lệ mol NH3/NOx;
  • Sơ đồ phân bố: tốc độ dòng, nhiệt độ, nồng độ NOx-O2, NH3;
  • So sánh kết quả đo thực tế và dữ liệu DCS;
  • Phân tích dữ liệu, đánh giá tổng quan, đưa ra đề án cải thiện.

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án:

Hệ thống thiết bị lấy mẫu

Máy phân tích khí liên tục

Đo nhiệt độ, áp suất khí thải

Lấy mẫu hàm ẩm

Lấy mẫu xác định thành phần khí

Phân tích thành phần khí bằng thiết bị Orsat

Quan trắc liên tục NOx-O2

Thao tác với ống lấy mẫu dài 6m