Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng

Quan trắc khí thải ống khói – Xác nhận thông số đảm bảo phát thải:

Đối với Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng, ống khói được bố trí chung với ống khói của 2 tổ máy hiện hữu, điều đó dẫn đến một số vị trí lỗ quan trắc nằm ở vị trí sát với thành ống khói, gây khó khăn không nhỏ đến công việc quan trắc khí thải. Mặt khác, ống khói có đường kính lên đến hơn 7m, do đó quan trắc tại vị trí lỗ đo sát với thành ống khói gần như bất khả thi.

Với những điều kiện khó khăn về vị trí quan trắc, Chugai Technos nhận được sự tin tưởng của nhà thầu SGS Việt Nam, đã trở thành đơn vị duy nhất đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của Nhà thầu chính – yêu cầu quan trắc tất cả các điểm đo theo đúng quy trình.

Để giải quyết vấn đề này, Chugai Technos đã tinh chỉnh ống lấy mẫu với chiều dài 3m thành các đoạn ống 0.6m có thể lắp ghép lại với nhau, qua đó đáp ứng được yêu cầu quan trắc.

 • Nội dung công việc:
  • Khảo sát hiện trường, lập kế hoạch quan trắc theo yêu cầu.
  • Quan trắc khí thải ống khói.
 • Thông số quan trắc: Nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí (O2, CO2 và N2), nồng độ NOx, SO2, bụi tổng.
 • Nội dung báo cáo:
  • Thông số cơ bản khí thải;
  • Nồng độ NOx, SO2, bụi tổng;
  • Sơ đồ phân bố: tốc độ dòng;
  • Phân tích dữ liệu, so sánh kết quả đo thực tế và giá trị đảm bảo.

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án:

Không gian hẹp tại vị trí quan trắc

Quan trắc bằng ống lấy mẫu được lắp ghép

Quan trắc nhiệt độ, áp suất khí thải

Lấy mẫu bụi

Lấy mẫu NOx

Lấy mẫu SO2