Nhiệt điện Paiton – Indonesia

Kiểm tra hiệu suất hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP):

 • Nhận được sự tin tưởng của Nhà thầu MPW, Chugai Technos đã thực hiện kiểm tra hiệu suất hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) của tổ máy số 7 và 8 trong quá trình kiểm tra nghiệm thu nhà máy.
 • Sử dụng hệ thống thiết bị đơn giản, dễ tháo lắp, phù hợp với đường ống nằm ngang của ESP. Thiết bị lấy mẫu, quan trắc tuân theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản.
 • Thông số quan trắc: Nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí (O2, CO2 và N2), nồng độ bụi.
 • Nội dung báo cáo:
  • Thông số cơ bản khí thải;
  • Nồng độ bụi;
  • Hiệu suất lọc bụi của ESP;
  • Sơ đồ phân bố: tốc độ dòng, nhiệt độ, nồng độ bụi;
  • So sánh kết quả đo thực tế và dữ liệu DCS;
  • Phân tích dữ liệu, đánh giá tổng quan, đưa ra đề án cải thiện.

Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án:

Vị trí lấy mẫu

Lỗ lấy mẫu

Xác định thành phần khí

Lấy mẫu bụi