Nhiệt điện Formosa Đồng Nai

Kiểm tra hiệu năng hệ thống khử NOx (SCR):

 • Nhận được sự tin tưởng của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa, Chugai Technos đã thực hiện kiểm tra hiệu năng thệ thống khử NOx (SCR) của cả 3 tổ máy.
 • Sử dụng hệ thống thiết bị đơn giản, dễ tháo lắp, đáp ứng được đường ống cả ngang và dọc, vị trí khó thao tác, không gian chật hẹp. Thiết bị lấy mẫu, quan trắc tuân theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản.
 • Thông số quan trắc: Nhiệt độ, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí (O2, CO2 và N2), nồng độ  SO2, SO3, NH3; quan trắc liên tục NOx/O2 bằng máy đo nồng độ khí.
 • Nội dung báo cáo:
  • Thông số cơ bản khí thải;
  • Nồng độ NOx/O2, hiệu suất khử NOx;
  • Lượng NH3 rò rỉ;
  • Tỷ lệ mole NH3/NOx;
  • Tỷ lệ oxy hóa SO2 thành SO3;
  • Sơ đồ phân bố: tốc độ dòng, nhiệt độ, nồng độ NOx/O2, NH3;
  • So sánh kết quả đo thực tế và dữ liệu DCS;
  • Phân tích dữ liệu, đánh giá tổng quan, đưa ra đề án cải thiện.

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án:

Quan trắc liên tục NOx-O

Quan trắc nhiệt độ, áp suất khí thải

Thao tác với ống lấy mẫu NOx-O

Lấy mẫu NH