DỰ ÁN

Chugai Technos đã thực hiện thành công các dự án tại nhiều loại nhà máy khác nhau: nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng, nhà máy gang thép, nhà máy lọc hóa dầu, lò đốt rác thải, các nhà máy sản xuất, … trong và ngoài nước bằng tiêu chuẩn JIS và USEPA.

Dự án trong nước

Mong Duong 2

Nhiệt điện BOT Mông Dương 2

Kiểm tra hiệu năng hệ thống khử NOx chọn lọc xúc tác (SCR) của tổ máy số 2.

Xem thêm…

Thai Binh 1

Nhiệt điện Thái Bình 1

Kiểm tra hiệu năng hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) và hệ thống khử lưu huỳnh (FGD) của tổ máy số 1 và số 2.

Xem thêm…

Formosa DN

Nhiệt điện Formosa Đồng Nai

Kiểm tra hiệu năng hệ thống khử NOx chọn lọc xúc tác (SCR) của cả 3 tổ máy.

Xem thêm…

Vinh Tan 2

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Kiểm tra hiệu năng hệ thống khử NOx chọn lọc xúc tác (SCR) của tổ máy số 2.

Xi mang Nghi Son

Xi măng Nghi Sơn

Quan trắc khí thải ống khói của dây chuyền số 1 và 2.

Formosa HT

Nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh

Quan trắc khí thải ống khói theo phương pháp USEPA.

Dự án nước ngoài

Guacolda

Nhiệt điện Electrica Guacolda – Chile

Kiểm tra hiệu năng toàn bộ hệ thống của tổ máy số 4 trong suốt quá trình vận hành thử nghiệm.

Xem thêm…

Jimal

Nhiệt điện Jimal East – Malaysia

Kiểm tra hiệu năng hệ thống trao đổi nhiệt (APH) và quan trắc khí thải tại ESP và FGD.

Xem thêm…

Linkou

Nhiệt điện Linkou – Đài Loan

Kiểm tra hiệu năng hệ thống khử NOx chọn lọc xúc tác (SCR).