Tìm hiểu các nguồn ăn mòn trong nhà máy lọc dầu

Tìm hiểu các nguồn ăn mòn trong nhà máy lọc dầu

Ăn mòn đặt ra thách thức đáng kể trong hoạt động lọc dầu, với nhiều nguồn góp phần làm hư hỏng thiết bị và cơ sở hạ tầng. Bằng cách phân loại các nguồn này thành ba nhóm chính—ăn mòn từ các thành phần dầu thô, hóa chất được sử dụng trong quá trình lọc dầu và các yếu tố môi trường—chúng ta có thể hiểu rõ hơn về các hiện tượng phức tạp ăn mòn trong các nhà máy lọc dầu.

1. Ăn mòn từ các thành phần dầu thô:

Để nắm bắt được sự phức tạp của hiện tượng ăn mòn trong các nhà máy lọc dầu, điều cần thiết là phải đi sâu vào các đặc tính hóa lý của dầu thô và khí tự nhiên. Mặc dù bản thân dầu thô không có tính ăn mòn nhưng nó chứa các tạp chất và các thành phần như nitơ, lưu huỳnh và oxy, có thể góp phần gây ra hiện tượng ăn mòn. Những tạp chất này tồn tại ở nhiều dạng khác nhau trong dầu thô, bao gồm chất lỏng, chất rắn, chất khí và vi sinh vật. Mặc dù thành phần của các hợp chất này khác nhau giữa các loại dầu thô khác nhau nhưng khả năng ăn mòn của chúng vẫn nhất quán.

Khí tự nhiên có trong dầu thô bao gồm chủ yếu là nitơ, CO2, H2S và nước. Những khí này có thể gây ra sự ăn mòn ở các giai đoạn khác nhau của quá trình tinh chế. Các yếu tố như chỉ số axit tổng (Total acid number – TAN), hàm lượng lưu huỳnh tổng, hàm lượng nước, hàm lượng muối và sự hiện diện của vi sinh vật ảnh hưởng đến khả năng ăn mòn của dầu thô. Sự kết hợp của các thành phần này có thể dẫn đến nhiều loại ăn mòn khác nhau, bao gồm ăn mòn rỗ cục bộ, ăn mòn do xói mòn, nứt ăn mòn do ứng suất, giòn do hydro và ăn mòn giữa các hạt.

2. Ăn mòn từ hóa chất được sử dụng trong quá trình tinh chế:

Hóa chất được sử dụng trong quá trình tinh chế cũng có thể góp phần gây ăn mòn. Ví dụ, các hợp chất axit được sử dụng để khử muối hoặc các quá trình tinh chế khác có thể ăn mòn thiết bị kim loại nếu không được kiểm soát hoặc giảm thiểu đầy đủ. Sự tương tác giữa các hóa chất này và vật liệu được sử dụng trong cơ sở hạ tầng nhà máy lọc dầu có thể đẩy nhanh tốc độ ăn mòn, dẫn đến hư hỏng thiết bị sớm và gây nguy hiểm về an toàn.

3. Ăn mòn môi trường:

Các yếu tố môi trường bên ngoài, chẳng hạn như độ ẩm, biến động nhiệt độ và tiếp xúc với các tác nhân ăn mòn như nước mặn hoặc các chất ô nhiễm công nghiệp, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng ăn mòn trong các nhà máy lọc dầu. Ăn mòn trong khí quyển, đặc biệt là trong các bể chứa ngoài trời và đường ống, là mối quan tâm chung. Ngoài ra, các yếu tố như vị trí gần môi trường biển hoặc khu công nghiệp có thể làm tăng thêm nguy cơ ăn mòn môi trường.

Tóm lại, nguồn ăn mòn trong các nhà máy lọc dầu rất đa dạng, bao gồm sự tương tác giữa các thành phần dầu thô, hóa chất được sử dụng trong quá trình lọc dầu và các yếu tố môi trường. Hiểu rõ các nguồn này là rất quan trọng để thực hiện các chiến lược ngăn ngừa và giảm thiểu ăn mòn hiệu quả, đảm bảo tính toàn vẹn và tuổi thọ của cơ sở hạ tầng nhà máy lọc dầu. Bằng cách chủ động giải quyết vấn đề ăn mòn, các nhà máy lọc dầu có thể nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và độ an toàn.

Hệ thống Scale Checker của Tập Đoàn Chugai Technos là một công cụ tiên tiến được phát triển để kiểm tra và phân tích cặn bên trong đường ống dẫn nước, hóa chất và ống khói. Hệ thống này sử dụng các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để nghiên cứu và đánh giá vật liệu cặn trong đường ống, bao gồm mụi than và các chất cặn khác.

Chugai Technos cung cấp các dịch vụ phân tích đa dạng như phân tích phổ XRD, FT-IR, EDX, NMR, DT/TGA, LC/MS, HPLC/MS, MS, SEM, TEM, cùng các phương pháp phân tích hóa lý nâng cao khác. Nếu bạn cần phân tích cấu trúc và thành phần vật liệu, hãy liên hệ ngay qua Hotline: 0909-714-566 hoặc để lại thông tin để Chugai Technos có thể hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Share this post