Thỏa Thuận Toàn Cầu về Ô Nhiễm Nhựa: Cuộc Chiến Chống Ô Nhiễm Môi Trường

Thỏa Thuận Toàn Cầu về Ô Nhiễm Nhựa: Cuộc Chiến Chống Ô Nhiễm Môi Trường

Vòng thảo luận quan trọng nhất của Hội nghị đàm phán liên chính phủ (INC-4) đã diễn ra tại Ottawa, Canada, nhằm xây dựng một khung pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa. Mục tiêu của cuộc hội nghị là đạt được thỏa thuận toàn cầu vào cuối năm 2024 tại Busan, Hàn Quốc.

Đàm phán thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa

Tuy nhiên, sau 3 vòng đàm phán, vẫn chưa có sự thống nhất về cách tiếp cận toàn diện để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa, từ sản xuất đến thải bỏ. Mặc dù có sự ủng hộ mạnh mẽ từ hơn 130 quốc gia yêu cầu các công ty nhựa công bố lượng nhựa đang sản xuất và các loại hóa chất sử dụng, nhưng các vấn đề về hạn chế sản xuất và sử dụng nhựa vẫn chưa được giải quyết.

Các nhóm môi trường, như Greenpeace, đang đề xuất giảm 75% sản lượng nhựa vào năm 2040 như một biện pháp kiểm soát rác thải nhựa. Tuy nhiên, quan điểm này gặp phản đối từ các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu, vì họ cho rằng cần tập trung vào tái chế và tái sử dụng nhựa.

Trong bối cảnh này, Việt Nam, một quốc gia đang phát triển, đã tham gia đàm phán INC-4 với sự ủng hộ mạnh mẽ đối với thỏa thuận toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam cũng nhấn mạnh cần có sự phân biệt và hỗ trợ phù hợp để đảm bảo rằng các biện pháp đối phó với ô nhiễm nhựa không gây áp lực quá lớn đối với các nước đang phát triển.

Cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa vẫn còn nhiều thách thức, nhưng sự thống nhất và hợp tác toàn cầu là chìa khóa để giải quyết vấn đề này và bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai. Hãy tiếp tục theo dõi những phát triển mới nhất về cuộc đấu tranh này.

Share this post