Quy định quan trắc yếu tố có hại trong môi trường lao động

Quy định quan trắc yếu tố có hại trong môi trường lao động

Tại sao phải quan trắc yếu tố có hại trong môi trường lao động? Quy định quan trắc yếu tố có hại trong môi trường lao động doanh nghiệp cần tìm hiểu và nắm bắt để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

I. Quan trắc môi trường lao động là gì?   

Quan trắc môi trường lao động là việc tiến hành thu thập, đánh giá, phân tích các chỉ tiêu đo lường từ các yếu tố môi trường lao động tại các vị trí làm việc của người lao động, đồng thời đưa ra các biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời với các chỉ tiêu vượt mức nhằm giảm thiểu tác hại đến sức khỏe của người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Quan trắc môi trường lao động là cơ sở để doanh nghiệp lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động.

Việc thực hiện quan trắc môi trường lao động giúp người sử dụng lao động nhận diện, đánh giá, kiểm soát các yếu tố có hại, nguy hiểm tại môi trường làm việc. Từ đó xây dựng kế hoạch cải thiện, phòng ngừa, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

II. Quy định quan trắc yếu tố có hại trong môi trường lao động   

Căn cứ Điều 35, Nghị định 44/2016/NĐ-CP, nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động được quy định như sau:

Điều 1. Thực hiện quan trắc đầy đủ yếu tố có hại được liệt kê trong Hồ sơ vệ sinh lao động do cơ sở lao động lập.

– Đối với nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, khi quan trắc môi trường lao động phải thực hiện đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-my quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định này.

Điều 4. Yếu tố có hại cần quan trắc, đánh giá được bổ sung cập nhật trong Hồ sơ vệ sinh lao động trong trường hợp sau đây:

a) Có thay đổi về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất hoặc khi thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở lao động mà có nguy cơ phát sinh yếu tố nguy hại mới đối với sức khỏe người lao động;

b) Tổ chức quan trắc môi trường lao động đề xuất bổ sung khi thực hiện quan trắc môi trường lao động;

c) Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ Khoản 19, Điều 1, Nghị định 140/2018/NĐ-CP, quan trắc yếu tố có hại trong môi trường lao động đảm bảo thực hiện được tối thiểu 70% yếu tố sau đây:

– Đo, thử nghiệm, phân tích tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm các yếu tố vi khí hậu, bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và bức xạ nhiệt

– Đo, thử nghiệm, phân tích tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm yếu tố vật lý, bao gồm: ánh sáng, tiếng ồn, rung theo dải tần, phóng xạ, điện từ trường, bức xạ tử ngoại

– Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp, bao gồm: yếu tố vi sinh vật, gây dị ứng, mẫn cảm, dung môi

– Đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-my: Đánh giá gánh nặng lao động thể lực; đánh giá căng thẳng thần kinh tâm lý; đánh giá Ec-gô-nô-my vị trí lao động

– Lấy mẫu, bảo quản, đo, thử nghiệm tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm của bụi hạt, phân tích hàm lượng silic trong bụi, bụi kim loại, bụi than, bụi talc, bụi bông và bụi amiăng;

– Lấy mẫu, bảo quản, đo, thử nghiệm tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm của các yếu tố hóa học tối thiểu bao gồm NOx, SOx, CO, CO2, dung môi hữu cơ (benzen và đồng đẳng – toluen, xylen), thủy ngân, asen, TNT, nicotin, hóa chất trừ sâu.

III. Tại sao phải quan trắc yếu tố có hại trong môi trường lao động?   

Môi trường làm việc luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Những yếu tố này đôi khi không được nhìn thấy bằng mắt thường khiến chúng ta lầm tưởng rằng mình đang làm việc trong một môi trường an toàn. Do đó, để kiểm tra và đánh giá chính xác cũng như đảm bảo sức khỏe cho người lao động, việc tiến hành quan trắc yếu tố có hại là điều vô cùng cần thiết.

Việc quan trắc yếu tố có hại trong môi trường lao động giúp chủ doanh nghiệp nhận diện, đánh giá và kiểm soát được những mối nguy tiềm tàng ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Từ đó có kế hoạch phòng ngừa và cải thiện điều kiện, môi trường làm việc một cách hiệu quả. Đây cũng là việc làm thể hiện trách nhiệm và tính nhân văn của doanh nghiệp đối với người lao động của mình.

Share this post