Tại sao cần phải quan trắc môi trường lao động định kỳ

Tại sao cần phải quan trắc môi trường lao động định kỳ

1. Khi nào cần phải quan trắc môi trường lao động định kỳ?

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động theo dõi, giám sát, chất lượng môi trường định kỳ. Mục đích này nhằm phân tích môi trường đang bị ảnh hưởng ở mức độ nào và hoạt động sản xuất kinh doanh có tác động như thế nào đến môi trường.

Quan trắc môi trường lao động là cơ sở để doanh nghiệp lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động;

Việc thực hiện quan trắc môi trường lao động giúp người sử dụng lao động nhận diện, đánh giá, kiểm soát các yếu tố có hại, nguy hiểm tại môi trường làm việc. Từ đó xây dựng kế hoạch cải thiện, phòng ngừa, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

Theo quy định, tất cả các doanh nghiệp có sử dụng lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh đều phải thực hiện quan trắc môi trường lao động bất kể quy mô, loại hình,ngành nghề và vốn đầu tư;

Tất cả các đơn vị sử dụng lao động đều cần phải thực hiện việc Quan trắc môi trường lao động;

Sở Y tế sẽ là đơn vị có đủ thẩm quyền để xác nhận doanh nghiệp có đủ điều kiện an toàn vệ sinh môi trường lao động hay không;

– Theo Khoản 4, Điều 16, Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13;

– Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13;

– Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP;

– Thông tư 19/2016/TT-BYT.

2. Các yếu tố cần thực hiện trong quan trắc môi trường lao động

Nội dung của Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động được quy định cụ thể tại Phụ lục I – Nghị định 39/2016/NĐ-CP (Hiệu lực 01/07/2016), Thông tư 19/2016/TT-BYT (Hiệu lực 15/08/2016) quy định về các yếu tố môi trường lao động như sau:

– Các yếu tố vật lý: phóng xạ, bức xạ tử ngoại, tiếng ồn, độ rung, điện từ trường tần số cao, …;

– Các yếu tố hóa học: asen, thủy ngân, oxit cacbon, benzen và các hợp chất (toluene, xylene)…;

– Yếu tố tự nhiên: ánh sáng, độ ẩm, tốc độ gió, nhiệt độ…;

– Phân tích chỉ tiêu các loại bụi: bụi ảnh hưởng đường hô hấp, bụi silic, bụi amiăng, bụi kim loại (chì, mangan, cadimi, sắt,…), bụi than, bụi talc, bụi bông,…;

– Yếu tố tâm sinh lý người lao động: Đánh giá các chỉ tiêu, yếu tố về tâm lý, những khó khăn người lao động gặp phải khi làm việc…, Yếu tố Ergonomic (Yếu tố nghiên cứu về các phương tiện, phương pháp sản xuất, môi trường lao động phù hợp với các đặc điểm sinh thái, sinh lý, tâm lý của người lao động)…;

– Yếu tố Sinh lý của người lao động: Các yếu tố gây dị ứng, mẫn cảm với từng đối tượng, các loại vi sinh vật, …

3. Lợi ích khi thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ

Việc quan trắc môi trường lao động định kỳ là rất quan trọng để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động. Dưới đây là một số lý do chủ yếu:

– Giám sát và đánh giá chất lượng không khí

Kiểm soát ô nhiễm không khí: Đánh giá nồng độ các chất khí, bụi và các tác nhân gây ô nhiễm trong không khí nhằm đảm bảo không vượt quá mức cho phép.

– Đáp ứng yêu cầu pháp luật

Các quy định pháp luật: Các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, quy định của Bộ Y tế hoặc các Thông tư và Nghị định liên quan yêu cầu việc lấy mẫu và quan trắc môi trường lao động định kỳ.

– Phòng ngừa các nguy cơ sức khỏe

Sức khỏe người lao động: Giảm thiểu các bệnh nghề nghiệp và bảo vệ sức khỏe của người lao động khỏi các tác nhân gây hại tiềm ẩn trong môi trường làm việc. Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời: Giúp phát hiện sớm các dấu hiệu ô nhiễm môi trường lao động và thực hiện các biện pháp can thiệp phòng ngừa kịp thời.

– Cải thiện và tối ưu hóa điều kiện làm việc

Tăng hiệu suất làm việc: Một môi trường làm việc lành mạnh và an toàn giúp nâng cao hiệu suất làm việc và tinh thần của người lao động. Giảm thiểu sự cố: Giảm thiểu nguy cơ các sự cố lao động và tai nạn nghề nghiệp có thể xảy ra.

– Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và quy ước lao động

Chứng nhận và tuân thủ tiêu chuẩn: Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường lao động. Hòa hợp với quy ước lao động quốc tế: Đáp ứng các yêu cầu của các quy ước lao động quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Dự đoán và thiết lập kế hoạch quản lý rủi ro

Dự đoán các vấn đề môi trường: Giúp các doanh nghiệp dự đoán và chuẩn bị cho các vấn đề môi trường có thể phát sinh và có kế hoạch ứng phó phù hợp. Quản lý rủi ro: Thiết lập và thực thi các kế hoạch quản lý rủi ro môi trường nhằm bảo vệ môi trường và cộng đồng xung quanh.

=> Việc quan trắc môi trường lao động định kỳ không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là một phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người lao động, nâng cao hiệu suất làm việc và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Share this post