Ứng dụng công nghệ cao trong giảm phát thải khí nhà kính

Ứng dụng công nghệ cao trong giảm phát thải khí nhà kính

Biến đổi khí hậu đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với toàn cầu, chủ yếu do lượng phát thải khí nhà kính không giảm. Để giảm thiểu tác động này, Việt Nam đã đưa ra nhiều biện pháp giảm phát thải khí nhà kính từ nay đến 2030, bao gồm các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, và quản lý đất.

Nông nghiệp thông minh:

  • Quản lý cây trồng và công nghệ: Sử dụng tưới khô ướt xen kẽ, SRI (Hệ thống thâm canh lúa cải tiến), hiện đại hóa tưới nước, bón phân compost, nông nghiệp hữu cơ, và phân chậm tan. Những biện pháp này giúp giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp.
  • Chăn nuôi: Cải thiện khẩu phần ăn cho gia súc, tuần hoàn chất thải nông nghiệp làm phân hữu cơ, và phát triển sử dụng khí sinh học. Giảm phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi cũng đóng vai trò quan trọng.
  • Cam kết giảm khí mê-tan: Tập trung vào canh tác lúa nước và quản lý chất thải vật nuôi để giảm phát thải khí mê-tan, một loại khí nhà kính có sức ảnh hưởng lớn.

Công nghiệp và quản lý chất thải:

  • Công nghệ tái chế và xử lý: Quản lý chất thải rắn, phát triển công nghệ tái chế, sản xuất phân compost và nhiên liệu từ chất thải, thu hồi và đốt khí mê-tan từ bãi chôn lấp, tối ưu hóa xử lý nước thải. Các biện pháp này giúp giảm phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp.
  • Giảm phát thải từ các quá trình công nghiệp: Sử dụng phụ gia khoáng thiên nhiên thay thế clinker (chất kết dính trong xi măng), áp dụng công nghệ cải tiến để giảm phát thải N₂O (Nitơ oxit) và trong ngành thép, thu hồi và tái chế các chất HFCs (Hydrofluorocarbons). Điều này giúp kiểm soát phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất.

Sử dụng và cung cấp năng lượng:

  • Sử dụng năng lượng hiệu quả: Sử dụng thiết bị lạnh và đèn thắp sáng hiệu suất cao, đun nước nóng mặt trời, khí sinh học, và các thiết bị điện hiệu quả trong công nghiệp. Đây là những biện pháp giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng.
  • Phát triển năng lượng tái tạo: Thuỷ điện nhỏ, năng lượng gió, mặt trời, nhiệt điện sinh khối (sử dụng chất thải sinh học để sản xuất điện), và điện khí sinh học. Phát triển năng lượng tái tạo là một phần quan trọng trong việc giảm phát thải khí nhà kính.

Bảo vệ rừng và sử dụng đất:

  • Bảo vệ rừng: Bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, phục hồi rừng, và nâng cao chất lượng các-bon của rừng. Rừng có vai trò quan trọng trong việc hấp thụ khí nhà kính.
  • Nông lâm kết hợp: Nhân rộng các mô hình nông lâm kết hợp để nâng cao trữ lượng các-bon và bảo tồn đất. Quản lý đất bền vững góp phần vào giảm phát thải khí nhà kính.

Các biện pháp này thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, đặc biệt là tại COP26 (Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu). Giảm phát thải khí nhà kính không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo ra sự phát triển bền vững cho tương lai.

Trong bối cảnh ngày càng gia tăng vấn đề biến đổi khí hậu và tác động tiêu cực của KNK, việc thực hiện kiểm kê KNK trở nên cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết. Qua việc xác định nguồn gốc và lượng KNK thải ra, tổ chức có thể phát triển các biện pháp giảm thiểu và tăng cường môi trường kinh doanh bền vững.

Bằng cách thực hiện kiểm kê KNK, tổ chức không chỉ đáp ứng yêu cầu quy định và tiêu chuẩn, mà còn tăng cường uy tín và niềm tin của khách hàng, đối tác và cộng đồng đối với tổ chức. Đồng thời, việc thực hiện kiểm kê KNK giúp tổ chức tối ưu hóa quản lý tài nguyên, giảm thiểu chi phí vận hành và tạo ra cơ hội kinh doanh mới.

Tóm lại, kiểm kê KNK không chỉ là một nghĩa vụ của các tổ chức mà còn là một cơ hội để thể hiện cam kết và sự lãnh đạo trong việc bảo vệ môi trường. Với sự tăng cường nhận thức về tác động tiêu cực của KNK, việc thực hiện kiểm kê Khí nhà kính đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tương lai bền vững cho chúng ta và các thế hệ tương lai.

Nếu Quý khách hàng cần thêm thông tin chi tiết liên quan đên thực hiện kiểm kê khí nhà kính, hãy gọi ngay đến Hotline: 0909-714-566 hoặc để lại thông tin TẠI ĐÂY để Chugai Technos nhanh chóng liên hệ để giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ.

Share this post