Nhiệt điện Electrica Guacolda – Chile

Chugai Technos thực hiện kiểm tra hiệu năng nhà máy trong quá trình vận hành thử nghiệm trong suốt 3 tháng liên tục. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận hành, cung cấp dữ liệu chính xác, tức thời cho phía vận hành điều chỉnh kjp thời thông số tối ưu cho nhà máy. Bằng tinh thần làm việc hăng say không quản ngày đêm, Chugai Technos đã hỗ trợ nhà máy đưa vào vận hành ở trạng thái hoàn hảo nhất. Các hạng mục kiểm tra bao gồm: kiểm tra hiệu năng quá trình đốt cháy tại lò hơi, kiểm tra hiệu năng hệ thống khử NOchọn lọc xúc tác (SCR), kiểm tra hiệu năng hệ thống trao đổi nhiệt (APH), kiểm tra hiệu năng hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP), kiểm tra hiệu năng hệ thống khử lưu huỳnh (FGD) và quan trắc khí thải ống khói.

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án:

NH3 pressure

Điều chỉnh lượng phun NH

NOX-O2 monitoring

Đo liên tục nồng độ NOx/O2

NH3 sampling

 Lấy mẫu  NH

SO2 sampling

Lấy mẫu SO

SO3 sampling

Lấy mẫu SO3

Sampling set

Hệ thống thiết bị lấy mẫu

Stack sampling

Quan trắc khí thải ống khói

Mist sampling

Dụng cụ lấy mẫu hạt sương

Night work

Làm đêm theo tổ vận hành