Giới thiệu chung

Chugai Technos Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu thị trường Việt Nam trong nhiều năm, cũng như thông qua việc kinh doanh thực tế tại Việt Nam trong suốt 5 năm qua, để đưa ra các sản phẩm với chất lượng đảm bảo, đáng tin cậy và nhanh chóng nhất cho quý khách hàng. Thêm vào đó, chúng tôi có quan hệ tốt với công ty mẹ cũng như các nhà sản xuất khác; do đó có thể cung cấp cho khách hàng nhiều loại sản phẩm nhanh chóng.