Tổng quan về tập đoàn

Tập đoàn Chugai Technos Nhật Bản thành lập từ ngày 19 tháng 9 năm 1953 tại Hiroshima, Nhật Bản. Với lịch sử hình thành và phát triển hơn 65 năm, Chugai Technos đã vươn mình thành một trong những tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản về lĩnh vực môi trường. Hiện nay, Chugai Technos đã có gần 30 chi nhánh tại Nhật Bản.

Để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực, Chugai Technos luôn xem xét, lựa chọn và tìm kiếm công nghệ tối ưu. Chúng tôi có thể áp dụng công nghệ tối ưu này để thực hiện ước mơ về một “cuộc sống thông minh”

Để biết thêm thông tin về tập đoàn Chugai Technos, vui lòng truy cập đường link : https://www.chugai-tec.com/index.html

Chugai Technos Map