Quan trắc – Phân tích môi trường

Thừa hưởng những thành tựu và kinh nghiệm đạt được trên 40 năm từ Tập đoàn Chugai Technos Nhật Bản trong các lĩnh vực như: phân tích không khí xung quanh, chất lượng nước, khí thải, nước thải, chất thải; quan trắc môi trường, khảo sát tình trạng phát thải của các chất hóa học, phân tích hàm lượng vết các chất độc hại; chúng tôi sẽ cung cấp đến khách hàng kết quả nhanh chóng với độ chính xác cao.

     Công ty TNHH Chugai Technos Việt Nam đạt chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số VIMCERTS 086 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lần 2 vào ngày 17 tháng 12 năm 2018.

Quan trắc – Phân tích môi trường
Chúng tôi thực hiện quan trắc, phân tích khí thải, nước thải từ hoạt động công nghiệp và phân tích mẫu đất. Ngoài ra, chúng tôi cũng hợp tác với các đối tác để thực hiện quan trắc, phân tích các chỉ tiêu nằm ngoài phạm vi chứng nhận. Các chỉ tiêu được chứng nhận bởi BTNMT:

  • Khí thải: Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, hàm ẩm, bụi tổng, SO2, NOx, CO, CO2, O2, HCl, NH3;
  • Nước thải: pH, nhiệt độ, TSS, hàm lượng các cation và anion;
  • Đất: Độ ẩm, hàm lượng các cation và anion, độ kiềm tổng, độ dẫn điện.
▼Quan trắc khí thải liên tục bằng máy phân tích khí

Formosa-1

▼Đo nhiệt độ, áp suất khí thải

Formosa-3

▼Hệ thống thiết bị lấy mẫuSampling set ▼Lấy mẫu khí thảiSO2 sampling
▼Quan trắc bằng thiết bị lấy mẫu đẳng tốcIsokinetic sampling ▼Quan trắc khí thải ống khóiStack gas monitoring