Quan trắc – Phân tích môi trường

    Thừa hưởng những thành tựu và kinh nghiệm đạt được trên 40 năm từ Tập đoàn Chugai Technos Nhật Bản trong các lĩnh vực như: phân tích không khí xung quanh, chất lượng nước, khí thải, nước thải, chất thải; quan trắc môi trường, khảo sát tình trạng phát thải của các chất hóa học, phân tích hàm lượng vết các chất độc hại; chúng tôi sẽ cung cấp đến khách hàng kết quả nhanh chóng với độ chính xác cao.

     Công ty TNHH Chugai Technos Việt Nam đạt chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số VIMCERTS 086 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lần 2 vào ngày 17 tháng 12 năm 2018.

Quan trắc – Phân tích môi trường
Chúng tôi thực hiện quan trắc, phân tích khí thải, nước thải từ hoạt động công nghiệp và môi trường đất xung quanh. Ngoài ra, chúng tôi cũng hợp tác với các đối tác để thực hiện quan trắc, phân tích.

  • Khí thải: Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, hàm ẩm, bụi tổng, SO2, NOx, CO, CO2, O2, HCl, NH3.
  • Nước thải: pH, nhiệt độ, TSS, hàm lượng các cation và anion.
  • Đất: Độ ẩm, hàm lượng các cation và anion, độ kiềm tổng, độ dẫn điện.
▼Nhà máy xử lý nước thải                                                              ▼Máy đo quang phổ
Wastewater treatment plant
▲Hệ thống sắc ký                                                                                                               ▲Quan trắc nước thải

Quan trắc môi trường không khí

Với kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được, chúng tôi cùng tổng công ty cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ quan trắc khí thải và các chất độc hại.

  • Quan trắc môi trường không khí.
  • Đo đạc chất độc hại.
  • Phân tích điôxin.
  • Bụi PM 2.5.
PM25
 ▲Đo bụi PM 2.5
Analysis of Dioxins
 ▲Phân tích hợp chất điôxin
Monitoring System
                                    ▲Đo đạc chất độc hại tại hiện trường                                        ▲Hệ thống quan trắc môi trường
 Analysis of harmful substances in lab
▲Phân tích chất độc hại tại phòng thí nghiệm