Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh (FGD):

 • Nhận được sự tin tưởng của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Nhà thầu thi công), Chugai Technos đã thực hiện kiểm tra hiệu suất hệ thống khử lưu huỳnh bằng nước biển (SWFGD) với các hạng mục:
  • Phân tích chất lượng khí thải tại Hệ thống FGD;
  • Phân tích chất lượng than đầu vào tại Coal Feeder;
  • Phân tích chất lượng nước biển tại Trạm xử lý nước biển;
 • Hệ thống thiết bị quan trắc tuân theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản, đáp ứng được đặc thù của vị trí lấy mẫu (đường ống nằm ngang, độ sâu 6 – 8m tại đầu vào và đầu ra hệ thống FGD);
 • Quan trắc nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí (O2, CO2 và N2), nồng độ SO2; quan trắc liên tục SO2-O bằng máy phân tích khí.
 • Nội dung báo cáo:
  • Thông số cơ bản khí thải;
  • Nồng độ SO2-O2;
  • Hiệu suất khử lưu huỳnh;
  • Phân bố nồng độ SO2;
  • Kết quả phân tích nước biển;
  • Kết quả phân tích than;
  • Chi tiết kết quả đo liên tục nồng độ SO2-O2.

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án: