Nhiệt điện Mông Dương 2

Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NO(SCR):

 • Nhận được sự tin tưởng của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương, Chugai Technos đã thực hiện kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NOx (SCR) của tổ máy số 2.
 • Sử dụng hệ thống thiết bị đơn giản, dễ lắp ghép, đáp ứng được đường ống cả ngang và dọc, vị trí khó thao tác, không gian chật hẹp. Thiết bị lấy mẫu, quan trắc tuân theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản.
 • Thông số quan trắc: Nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí (O2, CO2 và N2), nồng độ  SO2, SO3, NH3; quan trắc liên tục NOx-O2 bằng máy phân tích khí.
 • Nội dung báo cáo:
  • Thông số cơ bản khí thải;
  • Nồng độ NOx-O2;
  • Hiệu suất khử NOx;
  • Nồng độ NH3 rò rỉ;
  • Tỷ lệ mol NH3/NOx;
  • Tỷ lệ chuyển hóa SO2;
  • Sơ đồ phân bố: tốc độ dòng, nhiệt độ, nồng độ NOxO2, nồng độ NH3;
  • So sánh kết quả đo thực tế và dữ liệu DCS;
  • Phân tích dữ liệu, đánh giá tổng quan, đưa ra đề án cải thiện.