Nhiệt điện Duyên Hải 1

Hiệu chỉnh lưới phun NH3 (AIG) và Kiểm tra hiệu suất hệ thống khử NOx (SCR):

 • Nhận được sự tin tưởng của Viện Nghiên cứu Cơ khí (Nhà thầu thi công), Chugai Technos đã thực hiện hạng mục hiệu chỉnh lưới phun NH(AIG) và kiểm tra hiệu suất hệ thống khử khí NOx (SCR) của tổ máy S2.
 • Sử dụng hệ thống thiết bị đơn giản, dễ lắp ghép, đáp ứng được đường ống cả ngang và dọc, vị trí khó thao tác, không gian chật hẹp. Hệ thống thiết bị quan trắc tuân theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản.
 • Nội dung công việc:
  • Hiệu chỉnh lưới phun NH3: Khảo sát tỷ lệ mở van, phân bố NOx đầu ra. ; Điều chỉnh cụm van phun; Xác nhận phân bố NOx, NH3 rò rỉ sau điều chỉnh.
  • Kiểm tra hiệu suất SCR: Quan trắc khí thải, đo chênh áp, khảo sát tiêu thụ amoniac.
 • Thông số quan trắc: Nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí (O2, CO2 và N2), nồng độ  SO2, SO3, NH3; quan trắc liên tục NOx/O2 bằng máy phân tích khí.
 • Nội dung báo cáo:
  • Tỷ lệ mở van, hệ số phân bố NOx trước và sau hiệu chỉnh;
  • Thông số cơ bản khí thải;
  • Nồng độ NOx/O2;
  • Hiệu suất khử NOx;
  • Lượng NH3 rò rỉ;
  • Tỷ lệ mole NH3/NOx;
  • Tỷ lệ chuyển hóa SO2;
  • Sơ đồ phân bố: tốc độ dòng, nhiệt độ, nồng độ NOx/O2, NH3;
  • So sánh kết quả đo thực tế và dữ liệu DCS;
  • Phân tích dữ liệu, đánh giá tổng quan, đưa ra đề án cải thiện.

 Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án:

Điều chỉnh van phun NH

Quan trắc liên tục NOx-O

Phân tích tại hiện trường

Quan trắc nhiệt độ, áp suất khí thải

Quan trắc hàm ẩm

Quan trắc SO