Dịch vụ hỗ trợ tiết kiệm năng lượng

     Chắt lọc các vấn đề và ý kiến mang tính tổng hợp từ khảo sát hiện trường, chúng tôi đề xuất các biện pháp cải tiến có tính hiệu quả cao với chi phí phù hợp. Về biện pháp cải tiến, dựa trên những đối sách cứng và mềm hiện tại, chúng tôi sẽ hỗ trợ khảo sát và nghiên cứu để phát triển các biện pháp cải tiến đáp ứng nhu cầu.

hinhnuc4

muc41
▲Ảnh nhiệt

muc42
▲Khảo sát ảnh nhiệt

muc44
▲Đo áp suất

muc43
▲Lưu lượng kế siêu âm