Các giai đoạn làm sạch trong quá trình kiểm tra giếng dầu

Các giai đoạn làm sạch trong quá trình kiểm tra giếng dầu

Giai đoạn làm sạch trong quá trình kiểm tra giếng bao gồm một số quy trình chi tiết:

  1. Quản lý dòng chảy ngược: Sau khi khoan và hoàn thiện, giếng thường chứa đầy chất lỏng được sử dụng trong quá trình khoan và hoàn thiện. Dòng chảy ngược liên quan đến việc loại bỏ các chất lỏng này để cho phép sản xuất hydrocarbon. Điều quan trọng là phải kiểm soát tốc độ dòng chảy ngược và áp suất để tránh hư hỏng hồ chứa hoặc hỏng hóc thiết bị.
  2. Phân tích chuyển tiếp áp suất: Trong quá trình làm sạch, các chuyển tiếp áp suất được phân tích để hiểu các đặc điểm của hồ chứa như độ thấm, độ xốp và ranh giới của hồ chứa. Các thử nghiệm tăng và giảm áp suất được tiến hành để ước tính đặc tính và hiệu suất của hồ chứa.
  3. Ghi nhật ký sản xuất: Các công cụ như công cụ ghi nhật ký sản xuất được sử dụng để đánh giá đặc điểm dòng chảy dọc theo giếng và xác định mọi vấn đề như chất lỏng xâm nhập từ các khoảng thời gian cụ thể hoặc vật cản trong giếng.
  4. Đánh giá hiệu suất hồ chứa: Hiệu suất hồ chứa trong quá trình dọn dẹp được theo dõi để đánh giá năng suất và xác định mọi vấn đề tiềm ẩn. Điều này bao gồm phân tích tốc độ sản xuất, áp suất và thành phần chất lỏng.
  5. Đặc tính chất lỏng: Hiểu được đặc tính của chất lỏng được tạo ra trong quá trình làm sạch là điều cần thiết để xác định đặc tính hồ chứa và tối ưu hóa sản xuất. Các mẫu chất lỏng được thu thập và phân tích để xác định các đặc tính như mật độ, độ nhớt và tỷ lệ khí-dầu.
  6. Đánh giá thiệt hại của hệ tầng: Bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ tầng gây ra trong quá trình khoan và hoàn thiện phải được đánh giá và giảm thiểu trong giai đoạn dọn dẹp. Các kỹ thuật như axit hóa hoặc bẻ gãy thủy lực có thể được sử dụng để nâng cao năng suất.
  7. Tối ưu hóa sản xuất: Dựa trên dữ liệu thu thập được trong quá trình làm sạch, các chiến lược sản xuất được tối ưu hóa để tối đa hóa việc thu hồi hydrocarbon đồng thời giảm thiểu chi phí và rủi ro. Điều này có thể liên quan đến việc điều chỉnh cài đặt cuộn cảm, triển khai các phương pháp nâng nhân tạo hoặc tối ưu hóa vị trí giếng.
  8. Cân nhắc về môi trường và an toàn: Trong suốt giai đoạn làm sạch, các quy trình về môi trường và an toàn được tuân thủ nghiêm ngặt để ngăn chặn sự cố tràn, rò rỉ và các sự cố khác có thể gây hại cho môi trường hoặc nhân sự.

Nhìn chung, giai đoạn làm sạch là một giai đoạn quan trọng trong vòng đời của giếng, đặt nền tảng cho quá trình sản xuất lâu dài hiệu quả và năng suất.

Share this post