Nhiệt điện BOT Mông Dương 2

Kiểm tra hiệu năng hệ thống khử NO(SCR):

 • Nhận được sự tin tưởng của Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương, chúng tôi đã thực hiện kiểm tra hiệu năng hệ thống khử NOx (SCR) của tổ máy số 2.
 • Sử dụng hệ thống thiết bị đơn giản, dễ tháo lắp, đáp ứng được đường ống cả ngang và dọc, vị trí khó thao tác, không gian chật hẹp. Thiết bị lấy mẫu, quan trắc tuân theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản.
 • Thông số quan trắc: Nhiệt độ, lưu lượng, hàm ẩm, thành phần khí (O2, CO2 và N2), nồng độ  SO2, SO3, NH3; quan trắc liên tục NOx/O2 bằng máy đo nồng độ khí.
 • Nội dung báo cáo:
  • Thông số cơ bản khí thải;
  • Nồng độ NOx/O2, hiệu suất khử NOx;
  • Lượng NH3 rò rỉ;
  • Tỷ lệ mole NH3/NOx;
  • Tỷ lệ oxy hóa SO2 thành SO3;
  • Sơ đồ phân bố: tốc độ dòng, nhiệt độ, nồng độ NOx/O2, nồng độ NH3;
  • So sánh kết quả đo thực tế và dữ liệu DCS;
  • Phân tích dữ liệu, đánh giá tổng quan, đưa ra đề án cải thiện.