Phân tích Đioxin

Chugai Technos Việt Nam phối hợp cùng công ty mẹ – Tập đoàn Chuai Technos Nhật Bản cung cấp dịch vụ phân tích đioxin trong không khí và khí thải.

1) Phân tích Đioxin trong không khí xung quanh

  • Sử dụng thiết bị lấy mẫu lưu lượng lớn loại mới nhất có khả năng lấy mẫu 24 giờ và 7 ngày liên tục.
  • Kiểm soát chất lượng bằng việc đo kép mẫu trắng vận chuyển.

 Dioxin20in20air20-20vn

2) Phân tích Đioxin trong khí thải

  • Lấy mẫu Đioxin theo 2 cách: hấp thụ qua nhựa XRD và bộ lọc Dioana.
  • Trong quá trình  lấy mẫu, quan trắc liên tục đồng thời nồng độ CO và O2 bằng máy đo để kiểm tra quá trình cháy.
Dioxin type 1

Lấy mẫu Đioxin trong khí thải – Loại 1

Dioxins type 2

Lấy mẫu Đioxin trong khí thải – Loại 2