Kiểm tra hiệu năng nhà máy – Đo đạc các yếu tố độc hại trong khí thải

     Thừa hưởng những thành tựu và kinh nghiệm đạt được trên 35 năm từ công ty Chugai Technos Nhật Bản trong các lĩnh vực như: Phân tích không khí xung quanh, chất lượng nước, khí thải, nước thải, chất thải; quan trắc môi trường, khảo sát tình trạng phát thải của các chất hóa học, phân tích hàm lượng vết các chất độc hại; chúng tôi sẽ cung cấp đến khách hàng kết quả nhanh chóng với độ chính xác cao.

◆ Các dịch vụ môi trường tại nhà máy

  •  Vận hành nhà máy

・Hỗ trợ vận hành nhà máy

・Kiểm tra hiệu suất đốt cháy của lò hơi, đo đạc vận tốc, nhiệt độ, áp suất, bụi, NOx, SOx, O2, CO2, CO và các thành phần không dễ cháy trong khí thải

・Phân tích thành phần nhiên liệu và nước lò hơi

・Khảo sát sự phân bố amoniac của thiết bị khử NOx

・Phân tích lượng kết tủa tạo ra trong quá trình khử SOx

  •  Kiểm tra hiệu năng tại các nhà máy môi trường

・Đo đạc và tính toán hệ số tách (khả năng loại bỏ) các chất thải độc hại trong quá trình khử NOx, khử SOx, quá trình lọc bụi tĩnh điện (EP), …

  •  Quan trắc môi trường

・Đo đạc hàm lượng các chất độc hại trong khí thải như nồng độ bụi, NOx, SOx, HCl,…

・Phân tích nước thải

・Đo tiếng ồn và độ rung

▼ Nhà máy nhiệt điện

▼Nhà máy xi măng

▼Nhà máy đốt chất thải

▼ Nhà máy lọc hóa dầu

 

Đề xuất cho nhà máy nhiệt điện

Tối ưu hóa thiết bị phát điện, hiệu quả cải thiện đối với môi trường bằng phương pháp quản lý vận hành và đo đạc:

1 Giảm chi phí ① Cải thiện quá trình đốt cháy và hiệu suất lò hơi
② Tiết kiệm năng lượng
③ Sử dụng hợp lý amoniac, đá vôi
2 Cải thiện hiệu suất thiết bị môi trường ① Xác nhận hiệu suất xúc tác, sự phân bố amoniac của thiết bị khử NOx
② Nâng cao hiệu suất thu bụi bằng cách tối ưu hóa thiết bị thu bụi tĩnh điện
③ Đánh giá toàn diện quá trình của thiết bị khử SOx
④ Bảo trì thiết bị xử lý nước thải
3 Đề xuất kỹ thuật đo đạc và phân tích tối ưu nhất ① Nâng cao tính chính xác của kết quả đo đạc, phân tích
② Nâng cao quá trình sản xuất
③ Giảm thiểu tác động môi trường
4 Đề xuất kỹ thuật vận hành cho nhiều nhà máy khác nhau ① Cải thiện điều kiện vận hành
② Nâng cao hiệu suất nhà máy

Kho sát Phân tích các thành phần đặc bit trong khí thi

Dựa trên những kinh nghiệm và thành tựu có được trong quá trình đo đạc khí thải, kiểm tra hiệu năng, vận hành thử tại các nhà máy, chúng tôi đưa ra các giải pháp tối ưu nhất về phương pháp lấy mẫu – phân tích mẫu, khảo sát và phân tích các thành phần đặc biệt có trong khí thải.

  •  Khảo sát chất ô nhiễm không kiểm soát được trong khí thải
  • Đo nồng độ khí SO3
  •  Xác định thành phần sương trong khí thải
  •  Đo đạc khí thải tại nhiều nhà máy khác nhau

ass

                                                        ▼ Hệ thống lấy mẫu khí thải                                               ▼ Máy đo CO-CO2-O2, , NOx-SO2-O2
Thiet bi
                                                   ▲ Máy đo NOx-O2                                                                  ▲ Thiết bị lấy mẫu đẳng tốc