Đo đạc – Phân tích môi trường

Căn cứ vào các điều luật và quy định, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ đo đạc và phân tích hàm lượng vết các chất độc hại và các chất gây ô nhiễm môi trường.

◆ Đo đạc – Phân tích môi trường
Chúng tôi tiến hành phân tích thành phần nước thải từ hoạt động công nghiệp và môi trường đất xung quanh. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân tích các mẫu liên quan đến những công ty cùng lĩnh vực đo đạc và phân tích môi trường.

  • Nước thải: pH, nhiệt độ, TSS, hàm lượng các cation và anion.
  • Đất: Độ ẩm, hàm lượng các cation và anion, độ kiềm tổng, độ dẫn điện.
▼Nhà máy xử lý nước thải                                                              ▼Máy đo quang phổ
Wastewater treatment plant
▲Hệ thống sắc ký                                                                             ▲Quan trắc nước thải

Quan trắc môi trường không khí

Với kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được, chúng tôi cùng tổng công ty cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ quan trắc khí thải và các chất độc hại.

  • Quan trắc môi trường không khí
  • Đo đạc chất độc hại
  • Phân tích điôxin
  • Bụi PM 2.5
PM25
 ▲Đo bụi PM 2.5
Analysis of Dioxins
 ▲Phân tích hợp chất điôxin
Monitoring System
                                    ▲Đo đạc chất độc hại tại hiện trường                                        ▲Hệ thống quan trắc môi trường
 Analysis of harmful substances in lab
▲Phân tích chất độc hại tại phòng thí nghiệm